பதாகை

தொழிற்சாலை சுற்றுப்பயணம்

காகித ஆலை பட்டறை

புகைப்பட வங்கி-(6)
புகைப்பட வங்கி-(7)
புகைப்பட வங்கி-(8)
புகைப்பட வங்கி-(11)

செயலாக்க ஆலை பட்டறை

IMG_9680
IMG_9712
20180410171457
20181115144352
20181214120227
imgs